NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

MINA JERA KOVAČ, dipl. m. s.
mina.jera-kovac@zd-loka.si
05 93 65 737

PONEDELJEK 12:00 - 14:00
TOREK 12:00 - 14:00
SREDA 12:00 - 14:00
ČETRTEK 12:00 - 14:00
PETEK 07:00 - 09:00