NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

KONTAKTKidričeva cesta 1, Škofja Loka
 infozvc@zd-loka.si  05 93 56 737

ZAPOSLENI
Mojca Žargi, dipl. m. s., vodja ZVC 

Jaka Oblak, dipl. fiziot.

Ema Oblak, mag.zdr.-soc.manag.

Maša Širnik, univ. dipl. psih.

Tamara Mrvar, dipl. m. s.

Mina Jera Kovač, dipl. m. s.