NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

LOKALNA SKUPNOST

V zdravstvenovzgojnem centru lahko izvedemo predavanja, svetovanja, delavnice, dogodke za društva s področij:

  • zdravega prehranjevanja,
  • telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
  • obvladovanja telesne teže,
  • aktivnega preživljanja prostega časa,
  • duševnega zdravja in obvladovanja stresa,
  • tehnik sproščanja,
  • življenja s kronično boleznijo,
  • udeležbe v preventivnih in presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit)