KONTAKT

Kontakt

ZD Škofja Loka
Stara cesta 10,
4220 Škofja Loka

T: 04 502 00 00
F: 04 502 00 57
E: info@zd-loka.si

POHVALE, PRITOŽBE

Spoštovane pacientke in pacienti!

Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

V kolikor menite, da so vam bile pri obravnavi v Zdravstvenem domu Škofja Loka kršene pacientove pravice, imate v skladu z 59. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) pri izvajalcu zdravstvenih storitev pravico vložiti pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Obvestilo pacientom o možnih načinih za vložitev pritožbe po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP)

Pristojna oseba za spremljanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Škofja Loka:
Vodja zdravstvene nege v OE PRIMOŽ REŽEK, mag. zdr. neg.
Naročanje: ponedeljek, sreda in petek od 11:30 do 13:30 ure
                 telefonska številka: 04/ 502 00 66
                 e pošta: primoz.rezek@zd-loka.si

Zastopnik pacientovih pravic za Gorenjsko:
AVGUST REBIČ, univ.dipl.prav.
Naslov: NIJZ, OE Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
e-pošta: avgust.rebic.ext@gov.si 
Uradne ure:
·       sreda od 12:00 do 20:00 ure
·       četrtek od 07:00 do 15:00 ure
Naročanje telefonska številka: 04/ 201 71 09