ZD Škofja Loka

ZD Škofja Loka

Zdravstveni dom Škofja Loka je javni zavod, v katerem vam nudimo zdravstveno oskrbo primarne ravni.

Direktor OE
prim. dr. Aleksander Stepanović, dr.med., spec. spl. med. 

Tajništvo
Jerneja Blatnik
Tel.št.: 04/502 00 56
e-pošta: tajnistvo@zd-loka.si

Telefonist ZD Škofja Loka
Tel.št.: 04/502 00 00 
e-pošta: info@zd-loka.si

Naslov:
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka    
tel. 502 00 00
faks 502 00 57


Vodje enot  
Marija Bratuž, dipl. m. s. glavna medicinska sestra OE
Polona Žgajnar, spec. klin. psihologije vodja MHD
Tadeja Piskač Hafner, dipl. m. s.     vodja patronažne službe
Tina Kmet Gril, dr.med., spec. druž. med.  vodja ambulante NMP
Karlina Hribar Verbič, dr.dent. med. vodja šolskih zobnih ambulant
Primož Režek, mag. zdr. nege vodja zdr. nege v NMP
Mateja Jeranko, dr. med. spec. pediatrije vodja otroškega in šolskega dispanzerja
Milena Igličar, dr. med. spec. ginek.in porodništva vodja dispanzerja za žene
Petra Mesec Rodi, dr. med., spec. druž.med. vodja splošnih ambulant
Klara Lavtar, dipl. fizioterapevtka vodja fizioterapije
Metka Teržan, dr. med., spec. MDPŠ vodja dispanzerja za medicino dela, prometa in športa
Tatjana Martinjak Perčič, dr. med., spec. interne med. vodja internistične ambulante
Eva Novinec Prlja, dr. med., spec. oftalmolog vodja očesne ambulante
Andreja Stanonik Kafol, dr. med., spec. dermatovenerologije vodja dermatološke ambulante
Marko Rudež, spec. med. biokem. vodja laboratorija
Mojca Žargi, dipl. m. s. vodja zdravstveno-vzgojnega centra
Anton Svoljšak, radiološki inženir vodja RTG