NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

ZD Škofja Loka


Zdravstveni dom Škofja Loka je javni zavod, v katerem vam nudimo zdravstveno oskrbo primarne ravni.

Direktor
prim. dr. Aleksander Stepanović, dr.med., spec. spl. med. 

Tajništvo
Jerneja Blatnik
Tel.št.: 04/502 00 56
e-pošta: tajnistvo@zd-loka.si

Telefonist ZD Škofja Loka
Tel.št.: 04/502 00 00 
e-pošta: info@zd-loka.si

Naslov:
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka    
tel. 04 502 00 00
faks 502 00 57


Vodje enot  
Primož Režek, mag. zdr. nege vodja zdravstvene nege
Polona Žgajnar, spec. klin. psihologije vodja CDZOM
Nataša Čeh Selak, dipl. m. s.     vodja patronažne službe
Sandra Jović, dr.med., spec. druž. med.  vodja ambulante NMP
Mateja Muc Vidic, dr.dent. med. vodja šolskih in odraslih zobnih ambulant
Uroš Miholič, dipl. zn. vodja zdr. nege v NMP
mag. Marjeta Tomšič Matić, dr. med., spec. pediatrije vodja otroškega in šolskega dispanzerja
Milena Igličar, dr. med. spec. ginek.in porodništva vodja dispanzerja za žene
Špela Lenardič, dr. med., spec. druž.med. vodja družinske medicine
Klara Rant, dipl. fizioterapevtka vodja fizioterapije
Tatjana Martinjak Perčič, dr. med., spec. interne med. vodja internistične ambulante
Eva Novinec Prlja, dr. med., spec. oftalmolog vodja očesne ambulante
Andreja Stanonik Kafol, dr. med., spec. dermatovenerologije vodja dermatološke ambulante
Mojca Žargi, dipl. m. s. vodja zdravstveno-vzgojnega centra
Anton Svoljšak, radiološki inženir vodja RTG

Spoštovani pacienti!
V kolikor menite, da so vam bile pri obravnavi v Zdravstvenem domu Škofja Loka kršene pacientove pravice, imate v skladu z 59. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) pri izvajalcu zdravstvenih storitev pravico vložiti pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.