DEJAVNOSTI

Dispanzer za žene Škofja Loka

Zaposleni: 

Milena Igličar, dr. med., spec. ginek. in porod. 
Matija Urh, dr. med., spec. ginek. in porod. (daljša odsotnost)
Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod. (ZP Gorenja vas)
Polona Marjeta Jerman Kačič, dr. med., spec. ginek. in porod. (pog. delo)
Irena Mlina Pišljar, dipl. m. s. 
Brigita Pintar, sms
Tjaša Buh, dipl. m. s. 
Špela Nastran, dipl. m. s. 

OBVESTILO

Prosimo, da nam vse pacientke, ki želite recept za tabletke oz. recept za prestavitev menstruacije posredujete vrednost krvnega tlaka.

OBVESTILO 
Z ukinitvijo epidemije je dovoljena prisotnost partnerjev v ginekološki ambulanti pri UZ preiskavah (nuhalna svetlina in morfologija) ob izpolnjevanju pogojev PCT. 


POMEMBNO OBVESTILO GINEKOLOŠKE AMBULANTE

Na pregled pridite samo, če nimate znakov prehladnega obolenja in povišane telesne temperature. Pridite v maskah. Upoštevajte
navodila o varnostni razdalji. 


VLOGA za posredovanje zdr. kartona ob menjavi osebnega zdravnika.


AMBULANTA 1
Tel. št. 04 502 00 53
e-naslov: ga1@zd-loka.si 

Milena Igličar, dr. med., spec. ginek. in porod. 
NAROČANJE: v času ambulante

IZDAJANJE receptov, napotnic
dopoldne do 12. ure
popoldan do 18. ure

AMBULANTA 2
Tel. št. 04 502 00 47
e-naslov: ga2@zd-loka.si 

Matija Urh, dr. med., spec. ginek. in porod.
NAROČANJE: v času ambulante

IZDAJANJE receptov, napotnic
dopoldan do 12. ure
popoldan do 18. ure

Polona Marjeta Jerman Kačič, dr. med., spec. ginek. in porod. 
NAROČANJE: v času ambulante

AMBULANTA 3
Tel. št. 04 502 00 82
e-naslov: ga3@zd-loka.si

Seka Mirčić, dr. med., spec. ginek. in porod. 
NAROČANJE: v času ambulante

IZDAJANJE receptov, napotnic
dopoldan do 12. ure
popoldan do 18. ure

Dispanzer za žene Železniki

ZP ŽELEZNIKI
Racovnik 29, 4228 Železniki
Tel. št.: 04/51 46 162
e-naslov: zp.zelezniki@zd-loka.si

Mirčič Seka, dr. med., spec. ginek. in porod
NAROČANJE: v času ambulante

IZDAJANJE receptov, napotnic
dopoldne do 12. ure

Dispanzer za žene Gorenja vas

ZP GORENJA VAS
Trata 7, 4224 Gorenja vas
Tel.: 04 502 02 28
e-naslov:gagv@zd-loka.si

Eva Torkar, dr. med., spec. ginek. in porod. 
NAROČANJE : v času ambulante

IZDAJANJE receptov, napotnic
dopoldan do 12. ure
popoldan do 18. ure