NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

MOJCA ŽARGI, dipl. m. s., vodja ZVC
mojca.zargi@zd-loka.si
030 488 390

PONEDELJEK  12:00 -14:00
TOREK 12:00 -14:00
SREDA 12:00 -14:00
ČETRTEK 12:00 -14:00
PETEK 7:00 - 9:00