NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)


V Centru za duševno zdravje odraslih zagotavljamo celostno obravnavo oseb, starejših od 18 let, s težavami na področju duševnega zdravja.

CDZO Škofja Loka pokriva področje štirih gorenjskih občin
-         Škofja Loka, 
-         Gorenja vas – Poljane, 
-         Žiri,
-         Železniki.

Strokovno ekipo sestavljamo:
-        Nataša Vuga, dr. med., spec. psihiatrije
-        Andreja Pungartnik, dipl. psihologinja
-        Maša Lebar, mag. psihologije
-        Neža Kokelj, socialna delavka
-        Mateja Lederer, dipl. med. sestra
-        Anja Zalokar, zdr. administratorka

POTEK OBRAVNAVE
S pomočjo začetnega pogovora (triaža oz. postopek usmerjanja) ocenimo potrebe vsakega posameznika in ga usmerimo v nadaljnjo obravnavo k ustreznemu strokovnjaku v sklopu CDZO. Glede na potrebe se lahko v obravnavo vključi tudi več strokovnjakov z različnih področij. V sodelovanju z vami pripravimo načrt obravnave. Po potrebi sodelujemo z vašimi svojci in vsemi službami, ki igrajo pomembno vlogo v vašem življenju in so pomembne za vaše duševno zdravje.

V naš center se lahko obrnete:
-        sami
-        svojci in pomembni drugi
-        izbrani osebni zdravnik in drugi zdravniki specialisti
-        strokovni delavci ZD
-        bolnišnice
-        centri za socialno delo
-        delodajalci
-        zavodi za zaposlovanje

ORDINACIJSKI ČAS
  DOPOLDNE POPOLDNE
ponedeljek  / 11:30 - 19:30
torek 07:30 - 14:30  /
sreda 07:30 - 14:30  /
četrtek 07:30 - 14:30  /
petek 07:30 - 13:30  /
ODMOR ZA MALICO:
V DOPOLDANSKEM ČASU: od 11.30 do 12.00 ure
V POPOLDANSKEM ČASU: od 16.00 do 16.30 ure

NAROČANJE NA OBRAVNAVO
Odgovorna oseba za naročanje: Mateja Lederer, dipl. med. sestra.

Za pregled v CDZO se lahko naročite: 
-        po telefonu: 04 502 02 26
         in sicer v ponedeljek 13:00 – 15:00 in 17:00 – 18:00,
         od torka do četrtka  09:00 - 11:00 in 13:00 - 14:00,
         v petek 9:00 - 11:00
Klice v ordinacijskem času bomo v primeru zasedenosti zaradi obravnav pacientov vrnili v najkrajšem možnem času.

-        po e-pošti:  cdzo.narocanje@zd-loka.si

-        po navadni pošti  (na naslov: CDZO ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka – obvezno z vašimi kontaktnimi podatki in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi)

-        osebno od ponedeljka do petka, prvo uro ordinacijskega časa, na naslovu: CDZO Škofja Loka, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka (stavba bivšega Tehnika)

 

SPLOŠNE INFORMACIJE   
Anja Zalokar, zdravstvena administratorka
Tel. št.: 04 502 02 18
E-mali: cdzo@zd-loka.si

V primeru nujnih stanj se -izven našega ordinacijskega časa- lahko obrnete na:

-        Dežurno ambulanto Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem (tel:  04 /5335 200)

-        Urgentno psihiatrično ambulanto, Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Njegoševa 4, Ljubljana
         (tel:  01/ 434 45 17), od 8.00 – 15.00

-        Dežurno ambulanto, Center za mentalno zdravje, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Grablovičeva 44a, Ljubljana (tel: 01/5874 942), po 15.00

-        Center za klinično psihiatrijo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska 45, Ljubljana ( tel: 01/5872 100)

-        Nujno medicinsko pomoč 112