NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

NAŠE ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe v ZD ŠKOFJA LOKA po dejavnostih - posodobljeno 02.04.2024

Antikoagulacijsko zdravljenje - prvi pregled ZELO HITRO prva polovica maja 2024
HITRO okvirni termin Druga polovica junija 2024 
REDNO okvirni termin Druga polovica junija 2024
Dermatološki pregled - prvi ZELO HITRO september 2024
HITRO Okvirni termin februar 2025
REDNO Okvirni termin maj 2025
Dermatološki pregled otroka - prvi ZELO HITRO Okvirni termin september 2024
HITRO Okvirni termin februar 2025
REDNO Okvirni termin maj 2025
Diabetološki pregled - prvi ZELO HITRO okvirni termin prva polovica meseca aprila 2024
HITRO okvirni termin prva polovica meseca maja 2024
REDNO okvirni termin prva polovica meseca junija 2024
Fizioterapevtska obravnava ZELO HITRO Okvirni termin druga polovica maja 2024
HITRO Okvirni termin december 2024
REDNO Okvirni termin avgust 2025
Nativno slikanje ledvic ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
Obravnava pri specialnem pedagogu - prvi
eNaročanje za to storitev ni možno
ZELO HITRO julij 2025
REDNO Marec 2026
Obremenitveno testiranje (Cikloergometrija) ZELO HITRO okvirni termin Prva polovica maja 2024
HITRO okvirni termin prva polovica meseca maja 2024
REDNO okvirni termin druga polovica meseca maja 2024
Okulistični pregled (razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč) - prvi - 1028P Storitev opravljajo trije različni izvajalci. Z različnimi čakalnimi dobami.
ZELO HITRO 65 dni
HITRO 163
REDNO 124 dni
Okulistični pregled otroka v subspecialističnih ambulantah - prvi ZELO HITRO 65 dni
HITRO 163 dni
REDNO Okvirni termin Druga polovica avgusta 2024
Presejanje diabetične retinopatije - 2325 ZELO HITRO april 2024
HITRO april 2024
REDNO april 2024
Okulistični pregled zaradi kontaktnih leč - prvi  ZELO HITRO 65 dni
HITRO 163 dni 
REDNO Druga polovica avgusta 2024
Okulistični pregled zaradi očal - prvi ZELO HITRO 65 dni
HITRO julij 2024
REDNO 124 dni
Pedopsihiatrična obravnava - prva HITRO Okvirni termin februar 2025
RTG abdomna ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG celotne hrbtenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG cervikalne hrbtenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG dlani ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG glave  ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG gležnja ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG goleni ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG hrbetnice v predelu L5-S1 ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG ključnice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG kolena ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG kolka ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG komolca ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG ličnice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG lopatice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG lumbosakralne hrbtenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG medenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG nadlahti ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG nosa ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG orbit ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG os naviculare ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG pc ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG petnice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG podlahti ZELO HITRO 2 dni
HITRO 5 dni
REDNO 5 dni
RTG pogačice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG prsnice (sternuma) ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG prstov nog ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG prstov rok ZZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG rame ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG reber ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG sakroiliakalnega sklepa ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG sinusov ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG spodnje čeljusti (mandibule) ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG stegnenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG sternoklavikularnega sklepa ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG stopala ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG torakalne hrbtenice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG trtice ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
RTG zapestja ZELO HITRO 6 dni
HITRO 7 dni
REDNO 7 dni
Specialna fizioterapevtska obravnava - Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema - 2575 ZELO HITRO Okvirni termin druga polovica aprila 2024 
HITRO Okvirni termin Druga polovica septembra 2024
REDNO Okvirni termin januar 2025
Specialna fizioterapevtska obravnava - Manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema - 2576 ZELO HITRO  Okvirni termin prva polovica maja 2024 
HITRO Okvirni termin Druga polovica julija 2024
REDNO Okvirni termin oktober 2024
Specialna fizioterapevtska obravnava - Nevrofizioterapija odraslih - 2577 ZELO HITRO Druga polovica aprila 2024
HITRO Okvirni termin Prva polovica julija 2024
REDNO Okvirni termin marec 2024
UZ vratnih žil ZELO HITRO Okvirni termin prva polovica junija 2024
HITRO Prva polovica septembra 2024
REDNO Okvirni termin maj 2025