NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Škofja Loka deluje v prostorih novega Hotela Lonca, Kapucinski trg 9, Škofja Loka - v pritličju levo (vhod v CDZOM je levo od glavnega vhoda v hotel)

OBVESTILO 
Naša klinična psihologinja Žgajnar Polona ne sprejema/naroča več novih pacientov, saj s koncem leta 2024 odhaja v pokoj.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Škofja Loka sprejemamo otroke in mladostnike do starosti 19 let (prvi termin mora biti do konca 18. leta). Pogoj za prihod je, da vi, vaši sorodniki in osebe, s katerimi ste bili v stiku, nimajo znakov respiratornega obolenja (vročina, prehlad, boleče grlo, kašelj...).
Če niste naročeni, ne prihajajte osebno, kontaktirajte nas po e-mailu ali telefonu. 

Bernarda Bradeško, zdravstvena administratorka
Splošne informacije: 04 502 02 09

TELEFONSKO NAROČANJE ZA AMBULANTE (za urnik kliknite na ime zaposlenega oz. Ordinacijski časi zdravnikov)

Polona Žgajnar, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, vodja CDZOM
Ana Tkavc Zajkesković, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije
Laura Jereb, mag. psih.
Špela Brišar, mag. psih., specializantka klin. psih. (porodniški dopust)
Nuša Novak, prof. spec. ped., specialistka klinične logopedije
Kličite v ordinacijskem času:
PONEDELJEK 14.00 - 16.00 in 17.00 - 18.00
od TOR do PET 08.00 - 10.00 in 12.00 - 13.00
Dipl. med. sestra Diana Subotić: tel. 04 502 02 10


TELEFONSKO NAROČANJE ZA AMBULANTE (za urnik kliknite na ime zaposlenega oz. Ordinacijski časi zdravnikov)

Maja Klančič
, mag. psihologije, specializantka klin. psih.

Tanja Tomšič, prof. spec. ped., logopedinja
Katarina Podrekar, prof. defektologije
Špela Čadež, univ. dipl. socialna delavka
Nina Hafnar, mag. psihologije
Kličite v terminih:
PONEDELJEK    14.00 - 16.00 in 17.00 - 18.00
od TOR do PET 08.00 - 10.00 in 12.00 - 13.00
Dipl. med. sestra Nina Možina: tel 04 502 00 62

NAROČANJE PO POŠTI IN ELEKTRONSKI POŠTI
Prosimo, da pripišete svojo telefonsko številko in/ali e-naslov. O terminu boste obveščeni. 
CDZOM 
ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka (lokacija Kapucinski trg 9)
E‑pošta: cdzom@zd-loka.si

Napotne listine triažiramo, zato se lahko podatki o čakalni dobi razlikujejo od tistih zapisanih na portalu e-zdravje.
Pri pregledu potrebujete zdravstveno kartico.

NUJNA STANJA

V primeru nujnega stanja v rednem delovnem času (od 8. do 15. ure) se obrnite na:
  • otroci  in mladostniki do 15. leta – z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;
  • mladostniki od 15. do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana;
  • otroci in mladostniki do 18. leta iz vzhodne Slovenije – na Enoto za otroško in adolescentno psihiatrijo na Kliniki za pediatrijo v Mariboru.
V primeru nujnega stanja izven rednega delovnega časa (popoldanski čas v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh) se obrnite na:
  • otroci in mladostniki do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.
ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti »Hitro« ali »Redno«.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved podati v psini obliki.
Po poteku 30 dni od termina, odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient na termin ne pride, termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta s čakalnega seznama. Napotnica preneha veljati.

Hvala za razumevanje.
Polona Žgajnar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.