ZD Škofja Loka

Dispanzer za mentalno zdravje

OBVESTILO

Spoštovani!

Termini, ki ste jih dobili pred epidemijo koronavirusa, niso veljavni. Obveščeni boste o novih terminih. Dan pred terminom vas bomo povprašali o vašem zdravstvenem stanju. Pogoj za prihod v dispanzer je, da vi, vaši sorodniki in ljudje, s katerimi ste bili v stiku, nimajo znakov respiratornega obolenja (vročina, prehlad, boleče grlo, kašelj,...). Na pregled pridite z lastno čisto masko ob točno dogovorjenem času, ne prej. Z otrokom lahko pride le en spremljevalec, ki mora biti prav tako zdrav in nositi masko. Če niste naročeni, ne prihajajte osebno, kontaktirajte nas po e-mailu: dmz-zd.loka.si ali telefonu 04 50 200 62 (sreda in četrtek dopoldne).

Pedopsihiatrična ambulanta do nadaljnjega ne obratuje. Za nujne primere se obrnite na urgentno pedopsihiatrično ambulanto v okviru Pediatrične klinike
Ljubljana (Bohoričeva 20, Ljubljana) ali na urgentno ambulanto v okviru Centra za mentalno zdravje
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (Grablovičeva 44a, Ljubljana).Sistematski psihološki pregledi za otroke, rojene od sredine decembra 2016 do konca junija  2017, odpadejo. Ponovno bomo vabili otroke, rojene po 30.6. 2017. S pediatri smo dogovorjeni, da po potrebi otroke, ki so izpadli, na pregled napotijo. Če želite pregled opraviti, pokličite sestro in se naročite. Napotnice ne potrebujete.


Logopedska, klinično-psihološka  in specialno-pedagoška ambulanta redno potekajo.  

Zloženka Psihološke reakcije ob epidemiji


Koristne informacije za psihično pomoč in podporo ob epidemiji COVID-19

Hvala za razumevanje,

Polona Žgajnar, spec.klin.psih


OBVESTILO - NAROČANJE

Naročanje je možno po telefonu, navadni ali elektronski pošti s predhodno dostavljeno napotnico oz. delovnim nalogom. Napotnico pošljite na naslov ZD Škofja Loka, Dispanzer za mentalno zdravje, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka. O terminu boste obveščeni. 

Odgovorna oseba za naročanje: Nina Možina, dipl. m. s. 


KLINIČNI PSIHOLOG
Polona Žgajnar, spec.klin. psihologije      
ČAKALNE DOBE:                       
redno: 280 dni
hitro: 280 dni
zelo hitro: 120 dni

SPECIALNI PEDAGOG
Katarina Podrekar, spec. pedagog
ČAKALNE DOBE:
redno: 180 dni
hitro: 180 dni

LOGOPED
Nuša Novak, prof. spec. ped., logoped
ČAKALNE DOBE:
redno: 180 dni
hitro: 180 dni