DEJAVNOSTI

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
ZD Škofja Loka
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
E‑mail: cdzom@zd-loka.si
Telefon: 04 50 200 62

Spoštovani!
V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov Škofja Loka sprejemamo otroke in mladostnike do starosti devetnajst let (prvi termin mora biti do konca 18 leta).
Pogoj za prihod v center je, da vi, vaši sorodniki in osebe, s katerimi ste bili v stiku, nimajo znakov respiratornega obolenja (vročina, prehlad, boleče grlo, kašelj...).
Na pregled pridite z lastno čisto masko ob dogovorjenem času, ne prej. Z otrokom lahko pride le en spremljevalec, ki mora biti prav tako zdrav in nositi masko.
Če niste naročeni, ne prihajajte osebno, kontaktirajte nas po e-mailu ali telefonu. 

ZAPOSLENI V CENTRU

Polona Žgajnar, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, vodja CDZOM
Ana Tkavc Zajkesković, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije
Špela Brišar, mag. psih., specializantka klinične psihologije - daljša odsotnost
Maja Klančič, mag. psihologije
Nuša Novak, prof. spec. ped., logoped, specializantka klinične logopedije
Tanja Tomšič, prof. spec. ped., logoped
Katarina Podrekar, prof. defektologije
Špela Čadež, univ. dipl. socialna delavka
Nina Hafnar, mag. psihologije
Nina Možina, dipl. medicinska sestra, pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige
Diana Subotić, dipl. medicinska sestra
Bernarda Bradeško, zdravstvena administratorka

ORDINACIJSKI ČASI


*1 V času specializacije v ambulanti prisotna en dan tedensko. *2 V času specializacije v ambulanti prisotna dva dni tedensko. *3 V času pripravništva
v ambulanti prisotna dva dni tedensko. *4 V času pripravništva v ambulanti prisotna en dan tedensko. * Urnik se prilagaja po potrebi.

NAROČANJE
Naročanje je možno po telefonu, navadni ali elektronski pošti. Napotno listino pošljite na naslov ZD Škofja Loka, CDZOM, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka.
Prosimo, da pripišete svojo telefonsko številko in/ali e-naslov. O terminu boste obveščeni. 
Za informacije in naročanje smo dosegljivi:

Po telefonu:  04 50 200 62
  • ob ponedeljkih od 14.00 do 16.00 in od 17.00 do 18.00, malica od 16.00 do 16.30
  • od torka do petka od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00, malica od 10.30 do 11.00
Preko e-naslova: cdzom@zd-loka.si
 
Napotne listine triažiramo, zato se lahko podatki o čakalni dobi razlikujejo od tistih zapisanih na portalu e-zdravje.
Pri pregledu potrebujete zdravstveno kartico.
Odgovorna oseba za naročanje: Nina Možina, dipl. m. s

NUJNA STANJA
V primeru nujnega stanja v rednem delovnem času (od 8. do 15. ure) se obrnite na:
  •       otroci  in mladostniki do 15. leta – z napotnico s stopnjo nujnosti »Nujno« na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20;
  •       mladostniki od 15. do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana;
  •       otroci in mladostniki do 18. leta iz vzhodne Slovenije – na Enoto za otroško in adolescentno psihiatrijo na Kliniki za pediatrijo v Mariboru.
V primeru nujnega stanja izven rednega delovnega časa (popoldanski čas v delovnih dneh, ob vikendih in dela prostih dneh) se obrnite na:
  •      otroci in mladostniki do 18. leta – na Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, Grablovičeva ulica 44a, Ljubljana.
NUJNI PRIMERI SO STVAR PSIHIATRIČNE STROKE!

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti »Hitro« ali »Redno«.

Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik). V tem primeru mora pacient razlog za odpoved podati v psini obliki.

Po poteku 30 dni od termina, odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient na termin ne pride, termina ne odpove ali se ne prenaroči v skladu s prejšnjim odstavkom, se ga v 24 urah črta s čakalnega seznama. Napotnica preneha veljati.

Hvala za razumevanje,
Polona Žgajnar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.