ZD Škofja Loka

Dispanzer za mentalno zdravje

OBVESTILO
Sporočamo vam, da v logopedski ambulanti do nadaljnjega ne sprejemamo novih pacientov. 
Hvala za razumevanje

OBVESTILO
Od 01.09.2021 dalje bo v dispanzerju za mentalno zdravje pri Nuši Novak, prof. spec. ped., logoped prisotna Tanja Tomšič, prof. spec. ped., logoped.

OBVESTILO

Spoštovani!

Pogoj za prihod v dispanzer je, da vi, vaši sorodniki in ljudje, s katerimi ste bili v stiku, nimajo znakov respiratornega obolenja (vročina, prehlad, boleče grlo, kašelj,...). Na pregled pridite z lastno čisto masko ob točno dogovorjenem času, ne prej. Z otrokom lahko pride le en spremljevalec, ki mora biti prav tako zdrav in nositi masko. Če niste naročeni, ne prihajajte osebno, kontaktirajte nas po e-mailu: dmz-zd.loka.si ali telefonu 04 50 200 62.

Pedopsihiatrična ambulanta do nadaljnjega ne obratuje. Za nujne primere se obrnite na urgentno pedopsihiatrično ambulanto v okviru Pediatrične klinike
Ljubljana (Bohoričeva 20, Ljubljana) ali na urgentno ambulanto v okviru Centra za mentalno zdravje
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (Grablovičeva 44a, Ljubljana).

Zloženka Psihološke reakcije ob epidemiji

Koristne informacije za psihično pomoč in podporo ob epidemiji COVID-19

Hvala za razumevanje,

Polona Žgajnar, spec.klin.psih


OBVESTILO - NAROČANJE

Naročanje je možno po telefonu, navadni ali elektronski pošti s predhodno dostavljenim delovnim nalogom (za logopeda in specialnega pedagoga) ali e-napotnico (za kliničnega psihologa). Delovni nalog pošljite na naslov ZD Škofja Loka, Dispanzer za mentalno zdravje, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka. O terminu boste obveščeni. 

Če se za KLINIČNEGA PSIHOLOGA naročate preko e-zdravja, nujno pripišite vašo TELEFONSKO ŠTEVILKO in e-naslov (če ga imate). 


Odgovorna oseba za naročanje: Nina Možina, dipl. m. s. 


KLINIČNI PSIHOLOG
Polona Žgajnar, spec.klin. psihologije      
ČAKALNE DOBE:                       
redno: 360 dni
hitro:  360 dni
zelo hitro: 180 dni

SPECIALNI PEDAGOG
Katarina Podrekar, spec. pedagog
ČAKALNE DOBE:
redno: 250 dni
hitro: 250 dni

LOGOPED
Nuša Novak, prof. spec. ped., logoped
ČAKALNE DOBE:
V ambulanti trenutno ne sprejemamo novih pacientov.