ZD Škofja Loka

Dispanzer za mentalno zdravje


tel.št.: 04/502 00 62
e-naslov:  dmz@zd-loka.si

OBVESTILO - NAROČANJE

Naročanje osebno, po telefonu, navadni ali elektronski pošti s predhodno dostavljeno napotnico oz. delovnim nalogom. Napotnico pošljite na naslov ZD Škofja Loka, Dispanzer za mentalno zdravje, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka. O terminu boste obveščeni. 

Odgovorna oseba za naročanje: Petra Rupnik, dipl. m. s. 


AMBULANTA KLINIČNEGA PSIHOLOGA
Polona Žgajnar, spec.klin. psihologije       
ČAKALNE DOBE:                       
redno: 250 dni
hitro: 250 dni
zelo hitro: 120 dni

PEDOPSIHIATRIČNA AMBULANTA
Jasna Rujević, dr.med.spec, pedopsihiater
ČAKALNA DOBE: 
redno: 210 dni
hitro: 180 dni
zelo hitro: 60 dni 

SPECIALNI PEDAGOG
Katarina Podrekar, spec. pedagog
ČAKALNE DOBE:
redno: 250 dni
hitro: 250 dni
zelo hitro: 180 dni

LOGOPED
Nuša Novak, prof. spec. ped., logoped
ČAKALNE DOBE:
redno: 240 dni
hitro: 90 dni