NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

INDIVIDUALNI POSVETI

INDIVIDUALNI POSVETI
  • osebno
  • po elektronski pošti
  • telefonu
Vabimo vas, da se predhodno najavite.

MOJCA ŽARGI, dipl. m. s., vodja ZVC
mojca.zargi@zd-loka.si
030 488 390

PONEDELJEK  12:00 -14:00
TOREK 12:00 -14:00
SREDA 12:00 -14:00
ČETRTEK 12:00 -14:00
PETEK 7:00 - 9:00

JAKA OBLAK, dipl. fiziot.
oblak.jaka@zd-loka.si
030 488 390

PONEDELJEK 12:00 - 14:00
SREDA 12:00 - 14:00
ČETRTEK 12:00 - 14:00
PETEK 7:00 - 9:00

EMA OBLAK, mag.zdr.-soc.manag.

ema.oblak@zd-loka.si
05 93 65 737
PONEDELJEK 12:00 - 14:00
TOREK 12:00 - 14:00
SREDA 12:00 - 14:00
ČETRTEK 12:00 - 14:00
PETEK 12:00 - 14:00

MAŠA ŠIRNIK, univ. dipl. psih.
masa.sirnik@zd-loka.si
030 488 960

SREDA 12:00 - 13:00
ČETRTEK 12:00 - 14:00
PETEK 11:00 - 13:00

TAMARA MRVAR, dipl. m. s.
tamara.mrvar@zd-loka.si
 05 93 65 737

PONEDELJEK 12:00 - 14:00
TOREK 12:00 - 14:00
SREDA 12:00 - 14:00
ČETRTEK 12:00 - 14:00
PETEK 12:00 - 14:00

MINA JERA KOVAČ, dipl. m. s.
mina.jera-kovac@zd-loka.si
 05 93 65 737

PONEDELJEK 12:00 -14:00
TOREK 12:00 -14:00
SREDA 12:00 -14:00
ČETRTEK 12:00 -14:00
PETEK 07:00 - 09:00