NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Farmacevt svetovalec  


Farmacevtsko svetovanje je nova oblika sodelovanja med farmacevtom specialistom klinične ali lekarniške farmacije ter zdravnikom na primarni ravni zdravstvene oskrbe. 
V osnovi gre za storitev Farmakoterapijski pregled, ki pomeni predlog optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili. Farmacevt svetovalec ga pripravi po natančni preučitvi bolnikove dokumentacije ter pogovoru z bolnikom, ki poteka v obliki ambulante farmacevta svetovalca v zdravstvenem domu.

Farmacevtsko svetovanje in farmakoterapijski pregled sta prednostno namenjena:
- bolnikom z večjim številom zdravil,
- bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji,
- bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo
in
- bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki.
 

Za obravnavo bolnika pri farmacevtu svetovalcu se odloči zdravnik, ki napoti bolnika v ambulanto farmacevta svetovalca, izda delovni nalog ter poda navodila bolniku, kako poteka naročanje.

Dodatne informacije o delovanju ambulant farmacevta svetovalca so na voljo tudi v lekarnah JZ Gorenjske lekarne, Farmakoinformativni službi Gorenjskih lekarn, na telefonski številki 04/201 61 33 ali e-naslovu info@gorenjske-lekarne.si.

Zaposleni:
mag. Nina Pisk, mag. farm., spec. klin. farm.

Čas delovanja ambulante:
ponedeljek od 7h do 15h

Naročanje/informacije:
Telefon: 04 502 00 00
Osebno: na informacijah zdravstvenega doma Škofja Loka
Elektronsko: farmacevt@zd-skofja.loka.si

Za obravnavo pri farmacevtu svetovalcu potrebujete delovni nalog osebnega zdravnika.
V primeru odpovedi obiska ambulante farmacevta svetovalca naj bolnik informacijo sporoči na enega od kontaktov, navedenih pri naročanju.
Na informacijah zdravstvenega doma so seznanjeni tudi z delom ambulante oziroma morebitno odsotnostjo farmacevta svetovalca.