ZD Škofja Loka

Zdravstvenovzgojni center

Zaposleni:

Mojca Žargi, dipl. m.s., vodja ZVC mojca.zargi@zd-loka.si
Tadeja Pilar, dipl. m.s. tadeja.pilar@zd-loka.si
Tina Smolej, dipl. m.s. tina.smolej@zd-loka.si
Jaka Oblak, dipl. fiziot. oblak.jaka@zd-loka.si
Irena Muhr Lampič, mag. psih. irena.muhr-lampic@zd-loka.si
Tel.: 04 502 00 51

PROGRAMIRANA ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

 • Zdravstvenovzgojne vsebine, ki se izvajajo v vrtcih:
  osebna higiena, mikroorganizmi
  zdrava prehrana
  gibanje
 • Zdravstvenovzgojne vsebine, ki se izvajajo v osnovnih šolah:
  Razred Vsebina
  1 Zdrave navade
  2 Osebna higiena
  3 Zdrav način življenja
  4 Preprečevanje poškodb in zastrupitev
  5 Zasvojenost
  6 Odraščanje
  7 Duševno zdravje - Samopodoba in spoprijemanje s stresom
  8 Medsebojni odnosi
  TPO - Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
  9 Vzgoja za zdravo spolnost
 • Zdravstvenovzgojne vsebine, ki se izvajajo v gimnazijah, srednjih strokovnih šolah in srednjih poklicnih šolah:
  Letnik Vsebina
  1 Zdrava prehrana in zdrav življenjski slog
  2 Zdrav odnos do telesa: tvegana vedenja, zgodnje zaznavanje bolezenskih sprememb
  3 Varna in odgovorna spolnost
  4 Stres, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja
  5 Kemične in nekemične zasvojenosti

PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE - preprečevanje srčno - žilnih in drugih kroničnih bolezni
Temeljne/kratke delavnice Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja
Svetovalnica za zdrav življenjski slog Svetovalnica za duševno zdravje Svetovalnica za tvegano življenje
 Življenjski slog/Zdravo živim  Zdravo jem  Podpora pri spoprijemanju z depresijo  Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja
 Ali sem fit?  Gibam se   Podpora pri spoprijemanju s tesnobo  Individualno svetovanje za opuščanje kajenja
 Dejavniki tveganja
(Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor)
 Zdravo hujšanje  Spoprijemanje s stresom  
 Tehnike sproščanja      Zdravstvenovzgojni center v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje - NIJZ izvaja zdravstvenovzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter odraslo populacijo.

PROGRAM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Vrtci:
Vrtec Škofja Loka, Vrtec Zala, Vrtec Agata, Vrtec Železniki, Vrtec Žiri, Antonov vrtec Železniki, Vrtec sv. Ana Žiri
Osnovne šole:
OŠ Škofja Loka – Mesto, OŠ Ivan Grohar, OŠ Cvetka Golarja, OŠ Žiri, OŠ Ivan Tavčar, OŠ Poljane, OŠ Železniki, OŠ Jela Janežiča
Srednje šole:
Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Škofja Loka

BREZPLAČNI PROGRAM SVETOVANJE ZA ZDRAVJE
je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB)

 • TEMELJNE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE

ŽIVLJENSKI SLOG/ZDRAVO ŽIVIM
Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanje stresa, spanja).
ALI SEM FIT?
Udeleženci pridobijo informacije o njihovi telesni pripravljenosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost.
DEJAVNIKI TVEGANJA
Udeleženci pridobijo informacije o bioloških dejavnikih tveganja (zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor).
TEHNIKE SPROŠČANJA
Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja.

 • POGLOBLJENE ZDRAVSTENOVZGOJNE DELAVNICE/INDIVIDUALNA SVETOVANJA

ZDRAVO JEM
Udeleženci pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenemu pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje.
GIBAM SE
Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne  pripravljenosti ter postopno po individualnem programu povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade.
ZDRAVO HUJŠANJE
Udeleženci prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad.
PODPORA  PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja.
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja.
SPOPRIJEMANJE S STRESOM
Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja.
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA
To je strokovno voden program opuščanja kajenja.
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA
To je strokovno voden program opuščanja kajenja.


PROGRAM PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO ( Šola za starše)
Kontakt: Tadeja Pilar, dipl.m.s.


Podpora državnemu presejalnemu programu za zgodnje odkrivanje raka - SVITOVA KONTAKTNA TOČKA
Vsak ponedeljek med 13.00 in 14.00 v prostorih Zdravstvenovzgojnega centra.