NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Fizioterapija


KONTAKTNI PODATKI

ZD Škofja Loka - fizioterapija
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
    04 502 00 21
   fth@zd-loka.si

ORDINACIJSKI ČAS
Od ponedeljka do petka od 06:30 do 18:45
ODMOR od 10:00 do 10:30 in od 15:00 do 15:30

OBLIKE NAROČANJA    
·         osebno v ordinacijskem času
·         po pošti
Za posredovanje informacij (v primeru prenaročanja ali odpovedi termina) smo dosegljivi tudi na:
·         telefon: 04/ 502 00 21 od 9.00 do 11.00
·         e-naslov: fth@zd-loka.si

NAČIN NAROČANJA
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO
V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine uvrstili v čakalni seznam.
O določenem terminu boste obveščeni telefonsko ali po pošti s pisnim obvestilom.
Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovni nalog navedete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.

TRIAŽA DELOVNEGA NALOGA ZA FIZIOTERAPIJO
V naši ustanovi se izvaja triaža napotne listine, v treh dneh po njenem prejemu. V primeru, da se stopnja nujnosti, ki je navedena na napotni listini in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži.

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA

Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
V primeru neopravičenih izostankov znotraj dogovorjenega termina izpadlih terminov ne nadomeščamo.

ČAKALNE DOBE:  NA SPLETNI STRANI https://cakalnedobe.ezdrav.si/
- FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA LIMFEDEMA
- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - MANUALNA TERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA
- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - NEVROFIZIOTERAPIJA ODRASLIH

V primeru, da vaša izbrana ambulanta ne zagotavlja čakalnih dob znotraj dopustnih, se lahko obrnete na katero od ambulant, ki zagotavljajo čakalno dobo znotraj najdaljših dopustnih čakalnih dob:
za stopnjo nujnosti "zelo hitro"            14 dni
za stopnjo nujnosti "hitro"                   90 dni
za stopnjo nujnosti "redno"                180 dni 

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Klara Rant, dipl. fiziot., vodja fizioterapije

Zaposleni na oddelku FIZIOTERAPIJE
- Klara Rant, dipl. fizioterapevtka - vodja oddelka
- Danica Bernik, višja fizioterapevtka
- Anja Lamovec, dipl. fizioterapevtka
- Jana Škantar, višja fizioterapevtka
- Mojca Weiffenbach, dipl. fizioterapevtka
- Klara Zupanc, dipl. fizioterapevtka 
- Ajla Badić, dipl, fizioterapevtka
- Špela Mezek, dipl. fizioterapevtka
- Jan Lotrič, dipl. fizioterapevt in dipl. kineziolog
- Jaka Oblak, dipl. fizioterapevt FTH, ZVC

IZVAJALCI SPECIALNIH FIZIOTERAPEVTSKIH OBRAVNAV:
SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - LIMFNA DRENAŽA, OBRAVNAVA PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA LIMFEDEMA
Izvajalec:
Klara Zupanc, fizioterapevt s specialnimi znanji

- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - MANUALNA TERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA
Izvajalec:
Mojca Weiffenbach, fizioterapevt s specialnimi znanji
Jaka Oblak, fizioterapevt s specialnimi znanji

- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - NEVROFIZOTERAPIJA ODRASLIH 
Izvajalec: 
Anja Lamovec, fizioterapevt s specialnimi znanji