ZD Škofja Loka

Fizioterapija

                                                                   

OBVESTILO

Fizioterapevtske storitve se izvajajo samo pri pacientih z negativno epidemiološko anamnezo.
Na obravnavo prinesite izpolnjen vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja -  Vprašanik - zdravstveno stanje .

V primeru pojava znakov bolezni COVID-19 ali stika z okuženo osebo, se nas mora o tem obvestiti
najkasneje dan pred načrtovano obravnavo. Obveščanje je možno po telefonu ali  elektronski pošti.


Delovni nalog za naročanje na fizioterapijo nam pošljite po pošti (ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka, FIZIOTERAPIJA) ali ga oddajte na triaži od vstopu v Zdravsteni dom Škofja Loka, osebno naročanje v tem času ni možno. Prosimo, da na delovni nalog navedete vaše kontaktne podatke. Upoštevajte predpisane roke za oddajo delovnega naloga za fizioterapijo.


NAVODILA ZA PACIENTE PRED PRIHODOM NA TERMIN:


Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19), dan pred naročenim terminom vas bomo poklicali in opravili epidemiološko poizvedbo.
Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju na dan terapije nas predhodno pokličite.
Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude, časa terapije ne bomo podaljševali.
V čakalnici na označenem mestu počakajte na fizioterapevta in pri temupoštevajte epidemiološke ukrepe.
Na terapijo pridite z ustrezno zaščitno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oz. skladno z epidemiološkimi navodili).
Ob prihodu in odhodu si obvezno razkužite roke.
S seboj prinesite čisto brisačo - večje velikosti.
Ob vstopu v zdravstveni dom upoštevajte ustrezno varnostno razdaljo (1,5 m).
S seboj prinesite samo najnujnejše stvari.
 

Pripravila: Klara Lavtar, dipl. fiziot.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKTNI PODATKI

Naslov:      ZD Škofja Loka - fizioterapija
                 Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
Telefon:     04/ 502 00 21
e-naslov:   fth@zd-loka.si

ORDINACIJSKI ČAS
Od ponedeljka do petka: 06.30 do 18.30
DNEVNI ODMOR: od 10.00 do 10.30 in od 15.00 do 15.30

OBLIKE NAROČANJA    
·         osebno v ordinacijskem času
·         po pošti

Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi tudi na:
·         telefon: 04/ 502 00 21 od 9.00 do 11.00
·         e-naslov: fth@zd-loka.si

NAČIN NAROČANJA
Naročanje poteka na osnovi delovnega naloga za fizioterapijo, ki ga izda zdravnik. Delovni nalog se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega (Uradni list RS, št.177/2020):
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO
V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati.
Delovni nalog lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov ali ga predložite osebno v ambulanti za fizioterapijo v ordinacijskem času.
Po prejemu delovnega naloga vas bomo glede na določeno stopnjo nujnosti ter upoštevajoč datum in čas prejema napotne listine, uvrstili v čakalni seznam.
O določenem terminu boste obveščeni telefonsko ali po pošti s pisnim obvestilom.
Zaradi možnosti vzpostavitve stika v zvezi z načrtovano izvedbo storitve vas prosimo, da na delovni nalog navedete vsaj en kontaktni podatek-telefonsko številko ali elektronski naslov.

TRIAŽA DELOVNEGA NALOGA ZA FIZIOTERAPIJO
V naši ustanovi se izvaja triaža napotne listine, v treh dneh po njenem prejemu. V primeru, da se stopnja nujnosti, ki je navedena na napotni listini in stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži, razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži.

ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA

Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Pravilnik).V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

V primeru neopravičenih izostankov znotraj dogovorjenega termina izpadlih terminov ne nadomeščamo.

ČAKALNA DOBA:
- FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA
- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - MANUALNA TERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA
- SPECIALNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA - NEVROFIZIOTERAPIJA

Na spletni strani NIJZ ( Nacionalni inštitut za javno zdravje ) so objavljene čakalne dobe izvajalcev fizioterapije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/ .  V primeru, da vaša izbrana ambulanta ne zagotavlja čakalnih dob znotraj dopustnih, se lahko obrnete na katero od ambulant, ki zagotavljajo čakalno dobo znotraj najdaljših dopustnih čakalnih dob:

za stopnjo nujnosti "zelo hitro"            14 dni
za stopnjo nujnosti "hitro"                   90 dni
za stopnjo nujnosti "redno"                180 dni 

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Klara Lavtar, dipl. fiziot., vodja fizioterapije

Zaposleni na oddelku FIZIOTERAPIJE
- Klara Lavtar, dipl. fizioterapevtka - vodja oddelka
- Danica Bernik, višja fizioterapevtka
- Anja Lamovec, dipl. fizioterapevtka
- Jana Škantar, višja fizioterapevtka
- Mojca Weiffenbach, dipl. fizioterapevtka
- Klara Zupanc, dipl. fizioterapevtka - bolniška odsotnost
- Ajla Badić, dipl, fizioterapevtka
- Špela Mezek, dipl. fizioterapevtka
- Jaka Oblak, dipl. fizioterapevt FTH, ZVC

Na fizioterapiji izvajamo:

SPECIALNO FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO - MANUALNA TERAPIJA ZAHTEVNIH OKVAR MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA

Izvajalec: 
- Mojca Weiffenbach, fizioterapevt s specialnimi znanji
- Jaka Oblak, fizioterapevt s specialnimi znanji

SPECIALNO FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO - NEVROFIZOTERAPIJA ODRASLIH 

Izvajalec: 
- Anja Lamovec, fizoterapevt s specialnimi znanji