NAŠE DEJAVNOSTI

Zobozdravstveno varstvo

V okviru zdravstvenega doma Škofja Loka delujejo naslednje zobne ambulante:

Šolska zobna ambulanta v ZD Škofja Loka

KARLINA HRIBAR VERBIČ, dr. dent. med.
Ordinajcijski časi
elektronska pošta: sza.hribar@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/502 00 52

Šolska zobna ambulanta v OŠ Mesto
MATEJA MUC VIDIC, dr. dent. med.
Ordinacijski časi

elektronska pošte: sza.mesto@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/506 00 22

Šolska zobna ambulanta v vrtcu Najdihojca
STANKA RITONJA, dr. dent. med.
Ordinacijski časi

elektronska pošta: sza.najdihojca@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/512 24 64

Zobna ambulanta za otroke in odrasle Gorenja vas, ZD Škofja Loka
ŽIVA VEBER, dr. dent. med. 
Ordinacijski časielektronska pošta: za.gorenjavas@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/511 28 50