DEJAVNOSTI

Zobozdravstveno varstvo

Pred prihodom izpolnite in podpišite priložen VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV.


OBVESTILO

Obveščamo vas, da je Manca Peternelj, dr. dent. med. zaključila z delom v zobni ambulanti Gorenja vas.

Namesto nje bo od 03.08.2020 v zobni ambulanti Gorenja vas pričela  z delom Živa Veber, dr. dent. med..

Pacienti, ki želite ostati v tej zobni ambulanti, boste morali pri prvem obisku ambulante podpisati novo izbiro za zobozdravnico Živo Veber, dr. dent. med..

Pacienti, ki ne želite ostati, vas prosimo, da si izberete drugega zobozdravnika.

Lep pozdrav, 

Zobna ambulanta Gorenja vas
V okviru zdravstvenega doma Škofja Loka delujejo naslednje zobne ambulante:

Šolska zobna ambulanta v ZD Škofja Loka

KARLINA HRIBAR VERBIČ, dr. dent. med.
Ordinajcijski časi
elektronska pošta: sza.hribar@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/502 00 52

Šolska zobna ambulanta v OŠ Mesto
MATEJA MUC VIDIC, dr. dent. med.
Ordinacijski časi

elektronska pošte: sza.mesto@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/506 00 22

Šolska zobna ambulanta v vrtcu Najdihojca
STANKA RITONJA, dr. dent. med.
Ordinacijski časi

elektronska pošta: sza.najdihojca@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/512 24 64

Zobna ambulanta za otroke in odrasle Gorenja vas, ZD Škofja Loka
ŽIVA VEBER, dr. dent. med. 
Ordinacijski časielektronska pošta: za.gorenjavas@zd-loka.si
ambulantni telefon: 04/511 28 50