ZD Škofja Loka

Zobozdravstveno varstvo


Šolska zobna ambulanta v ZD Škofja Loka

KARLINA HRIBAR VERBIČ, dr. dent. med.
sza.hribar@zd-loka.si

Šolska zobna ambulanta v OŠ Mesto

MATEJA MUC VIDIC, dr. dent. med.
sza.mesto@zd-loka.si

Šolska zobna ambulanta v vrtcu Najdihojca

STANKA RITONJA, dr. dent. med.
sza.najdihojca@zd-loka.si