NUJNA MEDICINSKA POMOČ

  Kontakt

  ZD Škofja Loka
  Stara cesta 10,
  4220 Škofja Loka

  T: 04 502 00 00
  F: 04 502 00 57
  E: info@zd-loka.si

  Nujna medicinska pomoč

  Tel. številka 04/502 00 70
  Nujni primeri 112

  O B V E S T I L O

  Spoštovani bolniki!
  Ambulanta nujne medicinske pomoči – dežurna ambulanta je namenjena le za nujne in neodložljive storitve.
  Vsi bolniki, ki bodo prihajali v to ambulanto po recepte za zdravila, ki jih prejemajo že dalj časa (kronična terapija), bodo obravnavani kot SAMOPLAČNIKI. To pomeni, da bodo za obisk plačali, zdravilo pa se bo napisalo na bel (samoplačniški) recept.

  Obrazložitev:
  V skladu z veljavnimi Pravili OZZ (7. tč. 2. odstavek 252 čl. ) je ZO samoplačnik za storitev, ki jo uveljavlja pri zdravniku, ki ni njen osebni zdravnik in ne gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč. Za ostale storitve, ki jih v tem času zahteva zavarovana oseba, je zanje samoplačnik. K samoplačniškim storitvam pa sodijo samoplačniški recepti, kar je navedeno v 2. točki 203. člena Pravil.

  Direktor OE ZD Škofja Loka                                                                                                                                    Vodja ambulante NMP
  prim. dr. Aleksander Stepanović, dr.med., spec. spl. med.                                                                                         Sandra Jović, dr. med., spec. druž. med.


  ZAPOSLENI V AMBULANTI ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ:

  Sandra Jović, dr. med., spec. druž. med., vodja ambulante NMP  
  Uroš Miholič, dipl. zn., vodja Zdravstvene nege v NMP Gale David, ZT
  Anderle Vojko, dipl. zn. Šubic Andrej, ZT
  Primož Režek, mag.zdr.nege Andraž Arhar, ZT
  Kržišnik Gregor, dipl. zn. Cerkovnik Peter, ZT
  Beguš Tadej, dipl. zn. Čepelnik Jožef, ZT
  Mohorič Matjaž, dipl. zn. Jelenc Urška, ZT
  Rebolj Janko, dipl. zn. Kušar Damijana, ZT
  Dojčinovič Danijel, dipl. zn. Rok Močnik, ZT (bolniška odsotnost)
  Jurjevec Simon, dipl. zn. Cankar Izidor, ZT
  Kovačič Ana, dipl. m. s. Čadež Robert, ZT
  Bartol Robert, dipl. zn. Nastra Rudi, ZT
  Mlakar Betka, dipl. m. s.  Jan Kožuh, ZT
  Oblak Jaka, dipl. zn. Dolenc Marko, ZT
  Stanonik Monika, dipl. m. s.   
  Dobre Jan Martin, dipl. zn.  
  Primož Potočnik, dipl. zn.  
  Lazar Matija, dipl. zn.  
  Megušar Miha, dipl zn.  

  SAMOPLAČNIŠKI CENIK NENUJNIH STORITEV NMP