ZD Škofja Loka

Razvojna ambulanta

RAZVOJNA AMBULANTA

RAZVOJNA AMBULANTA ŠKOFJA LOKA, Kovač Andreja, dr med. spec. pediatrije

RAZVOJNA MEDICINA

Razvojna medicina je medicinska veda, ki raziskuje, proučuje in ocenjuje človekov razvoj od  spočetja do smrti. Ugotavlja odklone od običajnega razvoja, ugotavlja vzroke zanje, jih skuša preprečevati in vplivati na kakovost razvoja s posebnimi pristopi razvojno-terapevtske obravnave.   
Razvoj je celosten, neprekinjen proces posameznika, ki se odraža v značilnem vedenju razvojnih obdobij/preobrazb posamezne osebe. Vsako človekovo razvojno obdobje ima svoje značilne posebnosti, ki zahtevajo specifičen diagnostičen in terapevtski pristop.  
Razvojna medicina deluje po interdisciplinarnem načelu, ki temelji na enakem poznavanju in razumevanju razvoja in na prepletanju diagnostično-terapevstkih pristopov različnih specialnosti za skupni terapevtski cilj : izkoristiti človekove sposobnosti, da se na razvojno motnjo prilagodi, izboljšati kakovost njegovega  razvoja in mu omogočiti kakovost življenja, soudeležbo in sodelovanje v njegovi ožji in širši skupnosti.  
Razvojna medicina pristopa k človeku s stališča njegovega stalnega sodelovanja z okoljem in vključuje v svoj diagnostično-terapevtski pristop celo družino in širše dejavnike okolja(vrtec, šola, delovno okolje, civilno družbo).

Razvojno  medicino izvajajo specializirani strokovnjaki medicinskih strok  v različnih Razvojnih ambulantah:
Razvojna pediatrična ambulanta
Razvojna ortopedska ambulanta
Razvojna nevrološka ambulanta
Razvojna psihiatrična ambulanta
Razvojna psihološka ambulanta
RNO nevrofizioterapija
RNO delovna terapija
RNO govorna terapija

Naši sodelavci:
Razvojni oddelek vrtca Mojca, Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, ro-mojca.kr@guest.arnes.si
Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj, soncek.gdcp@gmail.com
Sožitje – Društvo Kranj, http://www.sozitje.si/