DEJAVNOSTI

Razvojna ambulanta

RAZVOJNA AMBULANTA

Tel. št. 04/502 00 14 
e-naslov: razvojna.amb.loka@zd-kranj.si
Petra Mohar Bregar, dr. med., spec. ped., Razvojna ambulanta ZD Škofja Loka

Zdravniška ordinacija v Škofji Loki je odprta vsak torek in sredo po ordinacijskem času, ter vsak 2. in 4. četrtek v mesecu.


Spoštovani,

Obveščamo vas, da od 20.4.2020 dalje v naši ambulanti izvajamo zdravniške preglede, po 4.5.2020 pa predvidoma tudi terapevtske obravnave, po prilagojenem urniku in navodilih, ki jih narekuje Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Preko vaše telefonske številke vas bomo obvestili o terminu vašega pregleda ali obravnave.

OSEBNO NAROČANJE V AMBULANTI NI MOŽNO.

V kolikor starši s strani pediatra prejmete napotnico za pregled v Razvojni ambulanti, kontaktirajte Razvojno ambulanto v ordinacijskem času, kamor starši lahko pokličete na telefon 04 502 00 14 ali stopite v kontakt z nami preko e-maila: razvojna.amb.loka@zd-kranj.si.

Lep pozdrav!

Razvojna ambulanta Škofja LokaNAVODILA ZA OBISK V RAZVOJNI AMBULANTI


Na prvi obisk s seboj prinesite vse otrokove izvide: materinsko knjižico, otrokovo in materino odpustnico iz porodnišnice, morebitne druge izvide, ki se tičejo zdravljenja pred porodom, poroda in obdobja po porodu (izvide neonatalnega oddelka, Pediatrične klinike, okulista, audiologa in/ali drugih specialistov).

Na kontrolni obisk prinesite morebitne nove izvide drugih specialistov.

O terminu pregleda boste obveščeni najkasneje 14 dni pred predvidenim datumom.


INFORMACIJE
(04) 502 00 14 (medicinska sestra in zdravnica)
(04) 502 00 15  (fizioterapija, delovna terapija)


TERAPEVTSKE ORDINACIJE RAZVOJNE AMBULANTE ZD ŠKOFJA LOKA

  • RNO NEVROFIZIOTERAPIJA:

Polona BIZJAK, dipl. fiziot., terapevt RNO (Bobath)
polona.bizjak@zd-kranj.si
Sara JAKLIČ, dipl. fiziot., terapevt RNO (Bobath)
sara.jaklic@zd-kranj.si
Vesna RESNIK, dipl. fiziot., terapevt RNO (Bobath)
vesna.resnik@zd-kranj.si

Marija BOGATAJ, viš. fiziot., terapevtka RNO (Bobath) – pogodbena delavka

  • RNO DELOVNA TERAPIJA:
Marcela KRMELJ, dipl. del. ter., terapevt RNO (Bobath) 
marcela.krmelj@zd-kranj.si
Špela DEBEVEC, dipl. del. ter., terapevt RNO (Bobath) – porodniški dopust
spela.debevec@zd-kranj.si

Manca MIKEC, dipl. del. ter.
manca.mikec@zd-kranj.si
  • SPEC. PEDAGOGINJA:
Eva KRAMPL, mag. prof. spec. in reh. ped.
eva.krampl@zd-kranj.si

  • RNO GOVORNA TERAPIJA:
  Tina OBLAK HUREMOVIĆ, prof. spec. in reh. ped., logoped, terapevtka RNO                                    (Bobath) – porodniški dopust
  tina.oblak-huremovic@zd-kranj.si

  Ana MLINARIČ, mag. prof. logop. In surdoped., terapevtka RNO (Bobath)
  ana.mlinaric@zd-kranj.si
  • SOCIALNA DELAVKA:
Stanislava CELAR, univ. dipl. soc. del.
stanislava.celar@zd-kranj.si
RAZVOJNA MEDICINA

Razvojna medicina je medicinska veda, ki raziskuje, proučuje in ocenjuje človekov razvoj od  spočetja do smrti. Ugotavlja odklone od običajnega razvoja, ugotavlja vzroke zanje, jih skuša preprečevati in vplivati na kakovost razvoja s posebnimi pristopi razvojno-terapevtske obravnave.   
Razvoj je celosten, neprekinjen proces posameznika, ki se odraža v značilnem vedenju razvojnih obdobij/preobrazb posamezne osebe. Vsako človekovo razvojno obdobje ima svoje značilne posebnosti, ki zahtevajo specifičen diagnostičen in terapevtski pristop.  
Razvojna medicina deluje po interdisciplinarnem načelu, ki temelji na enakem poznavanju in razumevanju razvoja in na prepletanju diagnostično-terapevstkih pristopov različnih specialnosti za skupni terapevtski cilj : izkoristiti človekove sposobnosti, da se na razvojno motnjo prilagodi, izboljšati kakovost njegovega  razvoja in mu omogočiti kakovost življenja, soudeležbo in sodelovanje v njegovi ožji in širši skupnosti.  
Razvojna medicina pristopa k človeku s stališča njegovega stalnega sodelovanja z okoljem in vključuje v svoj diagnostično-terapevtski pristop celo družino in širše dejavnike okolja(vrtec, šola, delovno okolje, civilno družbo).

Razvojno  medicino izvajajo specializirani strokovnjaki medicinskih strok  v različnih Razvojnih ambulantah:
Razvojna pediatrična ambulanta
Razvojna ortopedska ambulanta
Razvojna nevrološka ambulanta
Razvojna psihiatrična ambulanta
Razvojna psihološka ambulanta
RNO nevrofizioterapija
RNO delovna terapija
RNO govorna terapija

Naši sodelavci:

Razvojni oddelek vrtca Škofja Loka, enota Kamnitnik, Partizanska cesta 1e, 4220 Škofja Loka, vrtec-sl.kamnitnik@vrtec-skofjaloka.si

Sonček, Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj, soncek.gdcp@gmail.com

Sožitje – Društvo Kranj, http://www.sozitje.si/