ZD Škofja Loka

Dermatološka ambulanta

Tel.št.: 04/502 00 84 
e-pošta: dermatolog@zd-loka.si

ANDREJA STANONIK KAFOL, dr. med., spec. dermatovenerologije
 
ČAKALNA DOBA

Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je:
- zelo hitro - 14 dni,
- hitro - 3 mesece,
- redno - 6 mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen).

Na spletni strani NIJZ so objavljeni prvi prosti termini izvajalcev dermatologije: https://cakalnedobe.ezdrav.si/
                                
Na podlagi prejete napotne listine zdravnica opravi TRIAŽO.

ODGOVORNA OSEBA ZA NAROČANJE: Ana Osredkar

OBVESTILO!

Spoštovani!

Na podlagi 11. člena pravilnika Ministrstva za zdravje o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, vas obveščamo, da  presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo, zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu. V kolikor ne želite opraviti storitev pri drugem izvajalcu, vas bomo uvrstili v čakalni seznam z navedbo, da želite sami opraviti izvedbo storitve pri nas.

Posredujemo vam seznam zunanjih izvajalcev!

ZASEBNA DERMATOLOŠKA  AMBULANTA, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj 04/20 82 224 (napotnico pošljete po pošti)
SB Jesenice – telefonsko naročanje, vsak dan od 11:15 - 15.00 ure 04/58 68 460
DERMATOLOŠKA KLINIKA, Zaloška cesta 2, Ljubljana 01/522 37 44 (telefonsko naročanje je vsak dan od 11 – 15 ure;
lahko pa napotnico pošljete po pošti na njihov naslov)
ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM, Celovška 4, Ljubljana 01/291 22 90
DERMATOLOGINJA BARTENJEV & ROGL, Derčeva 35, Ljubljana 01/51 41 700
 
Vse ostale izvajalce specialističnih dermatoloških pregledov si lahko ogledate na splenem portalu Čakalne dobe - eZdravje, kjer si lahko ogledate tudi okvirne čakalne dobe in telefonske številke izvajalcev. 

Hvala za razumevanje!
NAROČANJE:

1. Preko spletne pošte: dermatolog@zd-loka.si

2. Preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

3. Napotnico oddate na informacijah ali triaži Zdravstvenega doma od 7. do 17.  ure

4. Po pošti na naslov:

Zdravstveni dom Škofja Loka
Dermatološka ambulanta
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka 

Pošljite originalno napotnico ali potrdilo o izdani eNapotnici in pripišite vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi za morebitna vprašanja. Prosimo, bodite pozorni na stopnjo nujnosti specialističnega pregleda v primeru daljših odsotnosti ambulante.

O določenem terminu boste obveščeni telefonsko ali po pošti s pisnim obvestilom.

NAČIN NAROČANJA

Naročanje poteka na osnovi napotnega dokumenta, ki ga izda zdravnik. Napotni dokument  se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.

Na podlagi prejetega napotnega dokumenta zdravnica opravi TRIAŽO. 
 
Če imate napotnico z oznako NUJNO se morate v 24. urah osebno javiti v ambulanti, vendar je potrebna predhodna najava.

Za dodatne informacije, pojasnila, prenaročanja ali odpovedi termina smo v času obratovanja ambulante dosegljivi na telefonski številki 04 502 0084 od 8.00 do 12.00 ure.

Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov: dermatolog@zd-loka.si

POMEMBNO! : ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:

Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.