NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Dermatološka ambulanta

KONTAKT
 04 502 00 84 
 dermatolog@zd-loka.si

ZDRAVNICA
ANDREJA STANONIK KAFOL, dr. med., spec. dermatovenerologije

ORDNACIJSKI ČAS:
  dopoldne popoldne
ponedeljek / /
torek / /
sreda 07:00 – 14:00* 13:00 – 20:00*
četrtek 07:00 – 14:00 /
petek 07:00 – 14:00 /
* Vsaka četrta sreda po razporedu

NAROČANJE:
Na pregled k zdravniku se lahko naročite v ordinacijskem času ambulante.
1. Preko spletne pošte: dermatolog@zd-loka.si
2. Preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/
3. Napotnico oddate na informacijah  od 7.00 do 15.00 ure
4. Po pošti na naslov: Zdravstveni dom Škofja Loka Dermatološka ambulanta, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka 
Pošljite originalno napotnico ali potrdilo o izdani eNapotnici in pripišite vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi za morebitna vprašanja. Prosimo, bodite pozorni na stopnjo nujnosti specialističnega pregleda v primeru daljših odsotnosti ambulante.

ODGOVORNA OSEBA ZA NAROČANJE: Sadeta Ćoralić, sms
O določenem terminu boste obveščeni telefonsko ali po pošti s pisnim obvestilom.


NAČIN NAROČANJA
Naročanje poteka na osnovi napotnega dokumenta, ki ga izda zdravnik. Napotni dokument  se mora izvajalcu predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji le-tega:
·        V 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
·        V 21 dneh za stopnji nujnosti HITRO in REDNO

V primeru, da vam veljavnost delovnega naloga poteče, vas ne bomo uvrstili na čakalni seznam.
Na podlagi prejetega napotnega dokumenta zdravnica opravi TRIAŽO. 
Če imate napotnico z oznako NUJNO se morate v 24. urah osebno javiti v ambulanti, vendar je potrebna predhodna najava.
Za dodatne informacije, pojasnila, prenaročanja ali odpovedi termina smo v času obratovanja ambulante dosegljivi na telefonski številki 04 502 00 84 od 8.00 do 12.00 ure.
Lahko nam pišete tudi na elektronski naslov: dermatolog@zd-loka.si

POMEMBNO! : ODPOVED ALI PRESTAVITEV TERMINA:
Termin se lahko odpove ali prestavi najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki. Po poteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

OBVESTILO

Prosimo vas, da POTRDILA O IZDANIH ELEKTRONSKIH NAPOTNICAH oddate na informacijah in pripišite vašo telefonsko številko za morebitna vprašanja. O datumu pregleda boste obveščeni po pošti.
V dermatološki  ambulanti paciente z napotnico s stopnjo NUJNO sprejemamo:
DOPOLDAN od 07.00 do 09.00 ure
POPOLDAN od 13.00 do 15.00 ure
Hvala za razumevanje!

ČAKALNA DOBA 
Zakonsko določena najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti je:
- zelo hitro - od 1 do 3 mesecev
- hitro - od 7 do 8 mesecev mesec
- redno - od 11 do 12  mesecev ( Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, 9.člen).
https://cakalnedobe.ezdrav.si/

                                
OBVESTILO
Spoštovani!
Na podlagi 11. člena pravilnika Ministrstva za zdravje o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, vas obveščamo, da presegamo najdaljšo dopustno čakalno dobo, zato zavarovanim osebam predlagamo izvedbo storitev pri drugem izvajalcu. V kolikor ne želite opraviti storitev pri drugem izvajalcu, vas bomo uvrstili v čakalni seznam z navedbo, da želite sami opraviti izvedbo storitve pri nas.
Posredujemo vam seznam zunanjih izvajalcev:

ZASEBNA DERMATOLOŠKA  AMBULANTA, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj 04/20 82 224 (napotnico pošljete po pošti)
SB Jesenice – telefonsko naročanje, vsak dan od 11:15 - 15.00 ure 04/58 68 460
DERMATOLOŠKA KLINIKA, Zaloška cesta 2, Ljubljana 01/522 37 44 (telefonsko naročanje je vsak dan od 11 – 15 ure;
lahko pa napotnico pošljete po pošti na njihov naslov)
ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM, Celovška 4, Ljubljana 01/291 22 90
DERMATOLOGINJA BARTENJEV & ROGL, Derčeva 35, Ljubljana 01/51 41 700
Vse ostale izvajalce specialističnih dermatoloških pregledov si lahko ogledate na splenem portalu Čakalne dobe - eZdravje, kjer si lahko ogledate tudi okvirne čakalne dobe in telefonske številke izvajalcev. Hvala za razumevanje!