NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Dežurni zobozdravnik

Dežurna zobna ambulanta za odrasle za občane Škofje Loke in Selške doline:

od ponedeljka do četrtka od 7h do 19h v ZD Škofja Loka ali ZP Železniki po objavljenem razporedu.
petek od 7h do 13h v ZD Škofja Loka ali v ZP Železniki
petek od 14h do 18h Zobna poliklinika Kranj 
sobota od 8h do 12h Zobna poliklinika Kranj
nedelja in prazniki od 8h do 13h Zobna poliklinika Kranj 

Razpored dežurstva je na oglasni deski v I. nadstropju ZD ŠKOFJA LOKA

Lokacije: 
ZD ŠKOFJA LOKA, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
ZP ŽELEZNIKI, Racovnik 29, 4228 Železniki
VRTEC ŽELEZNIKI, Otoki 13, 4228 Železnik
ZOBNA POLIKLINIKA KRANJ 

Dežurna zobna ambulanta za otroke in dijake za občane Škofje Loke:

od ponedeljka do četrtka od 7h do 19h v ZD Škofja Loka ali v šolskih zobnih ambulantah,
petek, od 7h do 13h v ZD Škofja Loka ali v šolskih zobnih ambulantah,
petek od 14h do 18h  Zobna poliklinika Kranj,
sobota od 8h do 12h  Zobna poliklinika Kranj,
nedelje in prazniki od 8h do 13h Zobna poliklinika Kranj,

Razpored dežurstva je na oglasni deski v I. nadstropju ZD Škofja Loka. 

Lokacije:                                   
ŠZA Najdihojca,  Podlubnik 1 D, tel. 512 24 64, Ritonja  Stanka, dr.dent.med.
ŠZA Mesto, Šolska ulica 1, tel. 506 0022, Muc Vidic Mateja,dr.dent.med.
ŠZA Cvetko Golar, Frankovo naselje 51, tel.513 1974, Bobnar Mojca,dr.dent,med.
ŠZA za srednješolce in študente, ZD Škofja Loka, Stara cesta 10, tel. 502 00 52, Hribar Verbič Karlina,dr.dent.med.