NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

Samoplačniška delovna terapija na domu

Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere namen je pomagati posamezniku, ki se je znašel v življenjski situaciji, ko zaradi okvare, bolezni, starosti ali drugih vzrokov, kot npr. možganska kap, poškodbe in operacije kolkov, zlomi, poškodbe glave, multipla skleroza, demenca, težave na področju duševnega zdravja… ne zmore samostojno opravljati zanj pomembnih vsakodnevnih aktivnosti. Mnogi posamezniki so po odpustu iz bolnišnice prepuščeni domači oskrbi in tako svojci ne vedo, kako jim uspešno pomagati pri rehabilitaciji in v času čakanja na sprejem v ustanovo, zato je pomoč na domu v teh primerih dobrodošla. Delovni terapevt posameznika s pomočjo različnih aktivnosti želi usposobiti za čim večjo samostojnost na področjih:

·         DNEVNIH AKTIVNOSTI (hranjenje, oblačenje, obuvanje, umivanje, uporaba stranišča),

·         ŠIRŠIH DNEVNIH AKTIVNOSTI (gibanje v prostoru – hoja z oporo ali brez nje, uporaba invalidskega vozička, transfer),

·         DELA OZ. PRODUKTIVNOSTI (poklic, šola, gospodinjstvo),

·         PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI (igra, rekreacija).

Delovni terapevt obravnava človeka celostno, zato delo vključuje tudi funkcionalni trening (vaje za večanje mišične moči in obsega gibljivosti v zgornjih in spodnjih okončinah, vaje za izboljšanje grobih prijemov rok, vaje za vzpostavljanje fine motorike rok), kognitivni trening (trening spomina in koncentracije in sprostitvenih tehnik), svetovanje pri odstranjevanju ovir v domačem okolju, ter pri izbiri ustreznih ortopedskih in ortotskih pripomočkov (namestitev držal, povišica za WC, prilagojen jedilni pribor), svetovanje pri vključevanju v ožje in širše okolje (nakupovanje…).

Z ustreznimi obravnavami se želi doseči čim primernejšo kvaliteto življenja posameznika z neko boleznijo ali poškodbo, ter mu pomagati, da se najbolje prilagodi na nove razmere za življenje v ožjem in širšem socialnem okolju, ter da je čim manj odvisen od pomoči drugih.


Terapevtka izvaja samoplačniške storitve v predhodnjem dogovoru z pacientom od ponedeljka do petka. 

Cenik storitev je dostopen na povezavi

Izvajalec:
Irena Juratovec, dipl. del. tarapevtka
spletna pošta: terapijaenergijaij@gmail.com
tel.:  031 231 768