NAŠE DEJAVNOSTI IN AMBULANTE

REFERENČNE (PREVENTIVNE) AMBULANTE

REFERENČNA ambulanta je razširjena ambulanta družinske medicine vašega izbranega zdravnika. V njej poleg zdravnika in srednje medicinske sestre sodeluje diplomirana medicinska sestra, posebej usposobljena za vodenje kroničnih nenalezljivih bolezni kot so ASTMA, KRONIČNA PLJUČNA OBSTRUKTIVNA BOLEZEN - KOPB, ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, SLADKORNA BOLEZEN, DEPRESIJA, OSTEOPOROZA.

REFERENČNA ambulanta je namenjena izvajanju preventivnih pregledov. Gre za zdravstveno vzgojno svetovanje in izvajanje preventivnega programa, iskanje kroničnih nenalezljivih bolezni v čim zgodnejši starosti, že od tridesetega leta dalje. Slabo vodena, prepozno odkrita ali celo spregledana kronična nenalezljiva bolezen lahko bistveno poslabša kakovost življenja in ga celo ogroža.

Poti do pregleda so tri:
- na pregled in posvet ste vabljeni, če po določenih kriterijih spadate v katero izmed skupin za npr. preventivne presejalne teste - poklicala vas bo referenčna diplomirana medicinska sestra ali boste dobili SMS sporočilo.
- se dogovorite oz. ste napoteni ob obisku pri osebnem zdravniku.
- na preventivni pregled se naročite kar sami, telefonsko ali po elektronski pošti.


Referenčna preventivna ambulanta družinske medicine 1:
Tatjana Balantič, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 16
E-naslov: ra1@zd-loka.si
David Končan, dr .med., spec. druž. med.,
Petra Mesec Rodi, dr. med., spec. druž. med.,

Referenčna preventivna ambulanta družinske medicine 2:
Majda Cerar, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 93
E-naslov: ra2@zd-loka.si
Špela Lenardič, dr. med., spec. druž. med.,
Adrijana, Benković, dr. med., spec. druž. med.,
Tina Kmet Gril, dr. med., spec. druž. med.,

Referenčna preventivna ambulanta družinske medicine 3:
Teja Petrič, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 22
E-naslov: ra3@zd-loka.si 
Sandra Jović, dr. med., spec. druž. med.,
Lenart Bukovec, dr. med., spec. druž. med.,
Aleksander Stepanović, dr. med., spec. druž. med.