ZD Škofja Loka

Preventivna ambulanta druž. med.

Ambulanta družinske medicine se je razširila v tim, kjer poleg zdravnika in srednje medicinske sestre sodeluje tudi diplomirana medicinska sestra. Področje njenega dela je preventivna dejavnost, zdravstvena vzgoja in spremljanje bolnikov s kroničnimi obolenji : astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo  in povišanim krvnim pritiskom.
Cilj preventivne ambulante druž. med. je delitev dela, celostna obravnava pacientov in zadovoljni ter osveščeni pacienti.

Na prvi pregled in posvet v preventivni amblanti druž. med. bodo posamezniki vabljeni po telefonu (poklicala jih bo referenčna diplomirana medicinska sestra) ali s pisnim vabilom oz. po dogovoru z osebnim zdravnikom.
Pacienti se lahko po telefonu na njihovo željo na preventivni pregled naročijo tudi sami.
Tatjana Balantič, dipl. m. s.
Majda Marija Cerar dipl. m. s.
Teja Petrič, dipl. m. s. 

Preventivna ambulanta družinske medicine 1:
Tatjana Balantič, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 16
E-naslov: ra1@zd-loka.si
David Končan, dr .med., spec. druž. med.,
Petra Mesec Rodi, dr. med., spec. druž. med.,

Preventivna ambulanta družinske medicine 2:
Majda Cerar, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 93
E-naslov: ra2@zd-loka.si
Špela Lenardič, dr. med., spec. druž. med.,
Adrijana, Benković, dr. med., spec. druž. med.,
Tina Kmet Gril, dr. med., spec. druž. med.,

Preventivna ambulanta družinske medicine 3:
Teja Petrič, dipl. m. s.
URNIK DELA

Tel. številka: 04 / 502 00 22
E-naslov: ra3@zd-loka.si 
Sandra Jović, dr. med., spec. druž. med.,
Lenart Bukovec, dr. med., spec. druž. med.,
Aleksander Stepanović, dr. med., spec. druž. med.,