NAŠE DEJAVNOSTI

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

 • DISPANZER ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA:
  Tel. št.: 04/502 00 45
  e-naslov:  dmd@zd-loka.si

  Metka Teržan, dr. med., spec. MDPŠ, ZD Škofja Loka

  Zaposleni v DMDPŠ:
  Metka Teržan, dr. med., spec. DMDPŠ, ZD škofja Loka
  Jožica POTOČNIK, SMS
  Nina Dolenc, dipl. m. s. 

  Kontaktna oseba za naročanje in vse dodatne informacije v Dispanzerju medicine dela je ga. Jožica Potočnik 


Medicina dela, prometa in športa – storitve, ki jih opravljamo v našem dispanzerju:
 • Preventivni zdravstveni pregledi in ocenjevanje delazmožnosti delavcev (za sprejem v službo)
 • Redni obdobni preventivni pregledi delavcev;
 • Različni usmerjeni preventivni pregledi delavcev;
 • Opravljanje vseh nalog pooblaščenega zdravnika;
 • Pregledi kandidatov za voznike motornih vozil za amaterje in poklicne voznike vseh kategorij
 • Pregledi oseb za posest in nošenje orožja
Pri zdravniškem pregledu za vozniški izpit potrebujete: 
 • Zdravstveni karton - naročiti ga je potrebno 1 teden pred pregledom pri izbranem zdravniku
 • Zdravstveno kartico 
 • Osebni dokument   
       Cena pregleda znaša z DDV 58,01 EUR

Pri pregledu pred zaposlitvijo in za obdobni pregled potrebujete:
 • napotnico (obrazec DZS št. 8,204 za predhodni pregled; obrazec DZS št. 8,205 za obdobni pregled)
 • zdravstveno kartico
 • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
 • zdravstveni karton (dobite ga pri vašem izbranemu zdravniku)
 • če ste samoplačnik, znesek pregleda plačate v gotovini, ali s plačilno kartico

Pri pregledu za podaljšanje vozniškega dovoljenja potrebujete: 
 • Zdravstveni karton - naročiti ga je potrebno 1 teden pred pregledom pri izbranem zdravniku
 • Zdravstveno kartico
 • Osebni dokument
 • Očala ali kontaktne leče, če jih uporabljate pri vožnji
 • Mnenje okulista, v primeru, ko vam dovoljenje poteče zaradi okvare vida oz. mnenje drugega ustreznega specialista (npr. epileptolog, kardiolog,...)
 • Vozniško dovoljenje
      Cena pregleda znaša z DDV od 42,54 EUR dalje

Pri pregledu VOZNIKI - kontrolni pregled potrebujete: 
 • Zdravstveni karton - naročiti ga je potrebno 1 teden pred pregledom pri izbranem zdravniku
 • Zdravstveno kartico
 • Osebni dokument
 • Očala ali kontaktne leče, če jih uporabljate pri vožnji
 • Vozniško dovoljenje - če ga nimate, morate vedeti katere kategorijo motornih vozil lahko vozite. Potrdilo lahko pridobite na Upravni enoti. 
 • Kopijo sklepa sodišča - jo zadržimo. Brez kopije sklepa pregleda ne morete opraviti. 
 • Biti morate tešč
      Cena pregleda znaša od 100 EUR dalje

Medicina dela v podjetjih - usluge, ki jih nudimo podjetjem:
 • Analize tveganja in zdravstvena ocena delovnih mest
 • Svetovanje pri ergonomskih rešitvah delovnih mest (okolja): tehniški, organizacijski, pravno-
 • upravni in drugi ukrepi
 • Ocena delazmožnosti za invalidske postopke
 • Proučevanje in ocenjevanje vzročnih povezav zdravstvenega stanja delavcev z delovnimi pogoji, delavčevo odzivnostjo ter predlogi za ukrepe varovanja zdravja delavcev in delovne zmogljivosti (proučevanje pojavnosti bolniškega staleža, poškodb pri delu, invalidnosti, poklicnih bolezni,..)
 • Zdravstvena vzgoja in prva pomoč v podjetjih
 • Sodelovanje v raziskovalnem delu
 • Sodelovanje s specialisti drugih strok
 • Administrativna opravila (vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov dela, izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, …
Preiskave, ki jih opravljamo :
 • antropometrija z oceno prehranjenosti (ITM) in maščobne mase
 • ADG - preiskava sluha,
 • EKG - preiskave električnega potenciala srčne mišice,
 • cikloergometrija - preiskave zmogljivosti srčno-žilnega sistema,
 • R 22 - testiranje vida na blizu in daleč, binokularnega vida, forije in fuzije, globinskega vida ter
 • testiranje barvnega vida
 • niktometrija - preiskave ostrine vida v mraku,
 • perimetrija - preiskave vidnega polja,
 • spirometrija - preiskave zmogljivosti dihalnega aparata,
 • Rtg pljuč in srca
 • laboratorijske preiskave - hematološke preiskave (kompletna krvna slika, diferencialna krvna slika, sedimentacija),
 • preiskave urina s sedimentom,
 • biokemične preiskave (krvni sladkor in jetrni testi - AST, ALT, GGT , holesterol in trigliceridi , sečnina, kreatinin, bilirubin - direktni in celokupni, alkalna fosfataza itd.),
 • strukturne kromosomske aberacije, mikronukleus test, SCE-test - izmenjava sestrskih kromatid – vzorec krvi pošljemo na priskave v KC Ljubljana
 • določanje prepovedanih drog v urinu,
 • odvzem materiala za mikrobiološke preiskave (blato, bris nosu in žrela),
 • izvajanje drugih preiskav glede na indikacije.
 • Možnost pregleda pri konziliarnih specialistih: okulist, pulmolog, radiolog, psiholog, preiskave z ultrazvokom…..itd.

Koristne povezave:

http://www2.arnes.si/~ljkimdps/ Inštitut za medicino dela, prometa in športa
http://www.kclj.si/ Klinični center Ljubljana
http://www.zvd.si/ Zavod za varstvo pri delu
http://www.gov.si/mddsz/ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.ir-rs.si/ Inštitut RS za rehabilitacijo
http://www.mz.gov.si/ Ministrstvo za zdravje
http://www.gov.si/irsd/ Inšpektorat RS za delo
http://www.gov.si/ivz/ Inštitut za varovanje zdravja