ZD Škofja Loka

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

DISPANZER ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA:
Tel. št.: 04/502 00 45
e-naslov:  dmd@zd-loka.si

Metka Teržan, dr. med., spec. MDPŠ, ZD Škofja Loka

Zaposleni v DMDPŠ:
Metka Teržan, dr. med., spec. DMDPŠ, ZD škofja Loka
Marija BRATUŽ, dipl. m. s.
Jožica POTOČNIK, SMS
Tina Smolej, dipl. m. s. 

Kontaktna oseba za naročanje in vse dodatne informacije v Dispanzerju medicine dela je ga. Jožica Potočnik                                                                             

 • Pri pregledu pred zaposlitvijo in za obdobni pregled potrebujete:
 • napotnico (obrazec DZS št. 8,204 za predhodni pregled; obrazec DZS št. 8,205 za obdobni pregled)
 • zdravstveno kartico
 • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
 • zdravstveni karton (dobite ga pri vašem izbranemu zdravniku)
 • če ste samoplačnik, znesek pregleda plačate v gotovini, ali s plačilno kartico
Pri pregledu za voznika A,B,C,D,E,F,G,H kategorije potrebujete:
 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vozniško dovoljenje – če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja.
 • zdravstveno kartico
 • če nosite očala oz. kontaktne leče, prinesite s seboj mnenje okulista - oftalmologa na predpisanem  obrazcu 
 • zdravstveni karton (dobite ga pri vašem izbranemu zdravniku)
 • gotovina ali plačilna kartica
Medicina dela, prometa in športa – storitve, ki jih opravljamo v našem dispanzerju:
 • Preventivni zdravstveni pregledi in ocenjevanje delazmožnosti delavcev (za sprejem v službo)
 • Redni obdobni preventivni pregledi delavcev;
 • Različni usmerjeni preventivni pregledi delavcev;
 • Opravljanje vseh nalog pooblaščenega zdravnika;
 • Pregledi kandidatov za voznike motornih vozil za amaterje in poklicne voznike vseh kategorij
 • Pregledi oseb za posest in nošenje orožja
Medicina dela v podjetjih - usluge, ki jih nudimo podjetjem:
 • Analize tveganja in zdravstvena ocena delovnih mest
 • Svetovanje pri ergonomskih rešitvah delovnih mest (okolja): tehniški, organizacijski, pravno-
 • upravni in drugi ukrepi
 • Ocena delazmožnosti za invalidske postopke
 • Proučevanje in ocenjevanje vzročnih povezav zdravstvenega stanja delavcev z delovnimi pogoji, delavčevo odzivnostjo ter predlogi za ukrepe varovanja zdravja delavcev in delovne zmogljivosti (proučevanje pojavnosti bolniškega staleža, poškodb pri delu, invalidnosti, poklicnih bolezni,..)
 • Zdravstvena vzgoja in prva pomoč v podjetjih
 • Sodelovanje v raziskovalnem delu
 • Sodelovanje s specialisti drugih strok
 • Administrativna opravila (vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov dela, izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, …
Preiskave, ki jih opravljamo :
 • antropometrija z oceno prehranjenosti (ITM) in maščobne mase
 • ADG - preiskava sluha,
 • BFV - preiskave vzdražnosti ravnotežnostnega aparata,
 • EKG - preiskave električnega potenciala srčne mišice,
 • cikloergometrija - preiskave zmogljivosti srčno-žilnega sistema,
 • R 22 - testiranje vida na blizu in daleč, binokularnega vida, forije in fuzije, globinskega vida ter
 • testiranje barvnega vida
 • niktometrija - preiskave ostrine vida v mraku,
 • perimetrija - preiskave vidnega polja,
 • spirometrija - preiskave zmogljivosti dihalnega aparata,
 • Rtg pljuč in srca
 • laboratorijske preiskave - hematološke preiskave (kompletna krvna slika, diferencialna krvna slika, sedimentacija),
 • preiskave urina s sedimentom,
 • biokemične preiskave (krvni sladkor in jetrni testi - AST, ALT, GGT , holesterol in trigliceridi , sečnina, kreatinin, bilirubin - direktni in celokupni, alkalna fosfataza itd.),
 • strukturne kromosomske aberacije, mikronukleus test, SCE-test - izmenjava sestrskih kromatid – vzorec krvi pošljemo na priskave v KC Ljubljana
 • določanje prepovedanih drog v urinu,
 • odvzem materiala za mikrobiološke preiskave (blato, bris nosu in žrela),
 • izvajanje drugih preiskav glede na indikacije.
 • Možnost pregleda pri konziliarnih specialistih: okulist, pulmolog, radiolog, psiholog, preiskave z ultrazvokom…..itd.

Koristne povezave:

http://www2.arnes.si/~ljkimdps/ Inštitut za medicino dela, prometa in športa
http://www.kclj.si/ Klinični center Ljubljana
http://www.zvd.si/ Zavod za varstvo pri delu
http://www.gov.si/mddsz/ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.ir-rs.si/ Inštitut RS za rehabilitacijo
http://www.mz.gov.si/ Ministrstvo za zdravje
http://www.gov.si/irsd/ Inšpektorat RS za delo
http://www.gov.si/ivz/ Inštitut za varovanje zdravja