Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

DISPANZER ZA MEDICINO DELA PROMETA IN ŠPORTA:
Tel. št.: 04/502 00 45    e-naslov:  dmd@zd-loka.si


Sabina DIETNER, dr. med., spec. medicine dela prometa in športa

Zaposleni v DMDPŠ:

Sabina DIETNER,
dr. med., spec.MDPŠ
Marija BRATUŽ, dipl. med. ses.
Jožica POTOČNIK, sred. med. ses.

Kontaktna oseba za naročanje in vse dodatne informacije v Dispanzerju medicine dela je ga. Jožica Potočnik 

V našem dispanzerju imamo pooblastilo za opravljanje vseh pregledov delavcev, ki opravljajo delo v področju in z viri ionizirajočega sevanja.                                                                            

Pri pregledu pred zaposlitvijo in za obdobni pregled potrebujete:
• napotnico (obrazec DZS št. 8,204 za predhodni pregled; obrazec DZS št. 8,205 za obdobni pregled)
• zdravstveno kartico
• očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
• zdravstveni karton (dobite ga pri vašem izbranemu zdravniku)
• če ste samoplačnik, znesek pregleda plačate v gotovini, ali s plačilno kartico

Pri pregledu za voznika A,B,C,D,E,F,G,H kategorije potrebujete:
• osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vozniško dovoljenje – če podaljšujete veljavnost vozniškega dovoljenja.
• zdravstveno kartico
• če nosite očala oz. kontaktne leče, prinesite s seboj mnenje okulista - oftalmologa na predpisanem  obrazcu 
• zdravstveni karton (dobite ga pri vašem izbranemu zdravniku)
• gotovina - stroške pregleda plačate v gotovini (plačila preko bančnih če kartic in čekov ne opravljamo)


Medicina dela, prometa in športa – storitve, ki jih opravljamo v našem dispanzerju:
• Preventivni zdravstveni pregledi in ocenjevanje delazmožnosti delavcev (za sprejem v službo)
• Redni obdobni preventivni pregledi delavcev;
• Različni usmerjeni preventivni pregledi delavcev;
• Opravljanje vseh nalog pooblaščenega zdravnika;
• Pregledi kandidatov za voznike motornih vozil za amaterje in poklicne voznike vseh kategorij
• Pregledi oseb za posest in nošenje orožja
• Pregledi športnikov in rekreativcev

Medicina dela v podjetjih - usluge, ki jih nudimo podjetjem:
• Analize tveganja in zdravstvena ocena delovnih mest
• Svetovanje pri ergonomskih rešitvah delovnih mest (okolja): tehniški, organizacijski, pravno-
• upravni in drugi ukrepi
• Ocena delazmožnosti za invalidske postopke
• Proučevanje in ocenjevanje vzročnih povezav zdravstvenega stanja delavcev z delovnimi pogoji, delavčevo odzivnostjo ter predlogi za ukrepe varovanja zdravja delavcev in delovne zmogljivosti (proučevanje pojavnosti bolniškega staleža, poškodb pri delu, invalidnosti, poklicnih bolezni,..)
• Zdravstvena vzgoja in prva pomoč v podjetjih
• Sodelovanje v raziskovalnem delu
• Sodelovanje s specialisti drugih strok
• Administrativna opravila (vodenje medicinske dokumentacije, zbiranje podatkov in vodenje evidenc, priprava analiz in poročil, vrednotenje in ocenjevanje rezultatov dela, izdaja strokovnih mnenj, spričeval o zdravstvenem stanju, …

Preiskave, ki jih opravljamo :
• antropometrija z oceno prehranjenosti (ITM) in maščobne mase
• ADG - preiskava sluha,
• BFV - preiskave vzdražnosti ravnotežnostnega aparata,
• EKG - preiskave električnega potenciala srčne mišice,
• cikloergometrija - preiskave zmogljivosti srčno-žilnega sistema,
• R 22 - testiranje vida na blizu in daleč, binokularnega vida, forije in fuzije, globinskega vida ter
• testiranje barvnega vida
• niktometrija - preiskave ostrine vida v mraku,
• perimetrija - preiskave vidnega polja,
• spirometrija - preiskave zmogljivosti dihalnega aparata,
• Rtg pljuč in srca
• laboratorijske preiskave - hematološke preiskave (kompletna krvna slika, diferencialna krvna slika, sedimentacija),
• preiskave urina s sedimentom,
• biokemične preiskave (krvni sladkor in jetrni testi - AST, ALT, GGT , holesterol in trigliceridi , sečnina, kreatinin, bilirubin - direktni in celokupni, alkalna fosfataza itd.),
• strukturne kromosomske aberacije, mikronukleus test, SCE-test - izmenjava sestrskih kromatid – vzorec krvi pošljemo na priskave v KC Ljubljana
• določanje prepovedanih drog v urinu,
• odvzem materiala za mikrobiološke preiskave (blato, bris nosu in žrela),
• izvajanje drugih preiskav glede na indikacije.
• Možnost pregleda pri konziliarnih specialistih: okulist, pulmolog, radiolog, psiholog, preiskave z ultrazvokom…..itd.

Koristne povezave:

http://www2.arnes.si/~ljkimdps/ Inštitut za medicino dela, prometa in športa
http://www.kclj.si/ Klinični center Ljubljana
http://www.zvd.si/ Zavod za varstvo pri delu
http://www.gov.si/mddsz/ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.ir-rs.si/ Inštitut RS za rehabilitacijo
http://www.mz.gov.si/ Ministrstvo za zdravje
http://www.gov.si/irsd/ Inšpektorat RS za delo
http://www.gov.si/ivz/ Inštitut za varovanje zdravja

 
ordinacijski časi zdravnikov
Ordinacijski časi
zdravnikov

uporabniško ime :

geslo :

 

poganja : gCMS v.2.91, izvedba G-Server d.o.o. ©2006-2017, Vse pravice pridržane

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporarabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije