Obvestila

Kontakt

ZD Škofja Loka
Stara cesta 10,
4220 Škofja Loka

T: 04 502 00 00
F: 04 502 00 57
E: info@zd-loka.si

Dopolnjen vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov

17. november 2020

V prilogi dopolnjen vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov  pred obravnavo v ambulanti, s katerim se pacienta izrecno seznani z njegovo odgovornostjo v primeru navajanja lažnih podatkov oz. širjenja bolezni COVID-19.  Pacient  s podpisom vprašalnika potrdi, da je seznanjen:

- z obveznostjo dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oz. zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične podatke v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem

- da 57. člen Zakona o nalezljivih bolezni za kršitev ukrepa osamitve ali ukrepa karantene določa globo v višini od 400 do 4000 evrov,

- da 177. člen Kazenskega zakonika v primeru kršitve predpisov ali odredb, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, določa denarno ali zaporno kazen, če kršitelj s svojim ravnanjem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi.

« nazaj na seznam